Dávid a Damián pravidelne pomáhajú ujovi Jožkovi

Kategória:

Skutok, o ktorom som sa rozhodla Vám napísať nie je jednorazový dobrý skutok a dozvedela som sa o ňom takpovediac náhodou. Na hodine náboženstva sme sa s deťmi rozprávali o tom, ako by ony mohli niekomu pomôcť, ako môžu niekomu dať nádej. Vtedy sa prihlásil Davidko a podelil sa so svojou skúsenosťou. Neďaleko nich žije ujo Jožko. Je to starší pán, ktorý nemá vlastný dom, a preto býva v maringotke. Kedysi sa živil ako kolotočiar a robil radosť deťom i dospelým. Teraz je sám, len so svojím psíkom. Dávid a jeho brat Damián mu s pomocou rodičov pomáhajú už dlhší čas, a to tak, že mamina z toho čo navarí, pošle aj ujovi Jožkovi. Chlapci mu jedlo s radosťou nosia a robia tak aj za daždivého počasia. Túto zimu mu pomohli tiež. Ujovi sa pokazil elektrický ohrievač, a tak mu priniesli ich vlastný, aby si mohol maringotku vyhriať a nebolo mu zima. Dávid a Damián pomoc ujovi Jožkovi vôbec nepovažujú za niečo výnimočné, ale berú to ako normálne, ba samozrejmé. Sú pre nás veľkým príkladom v konaní dobrých skutkov

List napísala Mgr. Janka Mikolášková – pedagóg, skutok vykonali Dávid Struhár a Damián Struhár, v šk. roku 2017/2018 žiaci 4. a 6. triedy, ZŠ Trenčianska Teplá, Ul. J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá