Kolektív detí pomohol tete z obce, ktorá je dlhodobo v ťažkej životnej situácii

Kategória:

V našej dedine žije na prvý pohľad celkom obyčajná žena, avšak jej život celkom obyčajný nie je. Už 21 rokov ho obetuje a prispôsobuje svojej veľmi chorej dcérke. V lete či v zime ich denne vídať na niekoľko hodinovej prechádzke. Časom si zvykla na dotieravé či zvedavé pohľady nás detí, na ktoré odpovedá vždy milým úsmevom alebo pozdravom. Dozvedeli sme sa, že v čase, keď odmietla ústavnú starostlivosť pre svoju ťažko mentálne postihnutú dcéru s manželom prekonávali obrovskú krízu. Nevzdala sa jej ani s vedomím, že v budúcnosti bude na jej opateru sama. Vanda, tak sa dievča volá, nie je ležiaca a apatická. Naopak, jej končatiny sú neustále v akomsi kŕčovitom pohybe, takže si zo strany okolia vyžaduje 24-hodinovú ostražitosť.

Tetu s unaveným, ale vľúdnym pohľadom osobne nepoznáme. Okrem najbližšej rodiny kon- takty s inými ľuďmi neudržiava, jej sociálnu „izoláciu“ spôsobil jej neľahký životný údel. Hnala nás však túžba nejako pomôcť, dať najavo svoju spolupatričnosť. Spočiatku nás bola len hŕstka ôsmačiek, ktoré sme začali od októbra 2017 doma či poobede v škole vyrábať vianočné ozdoby. Naša myšlienka sa zapáčila aj pani učiteľkám, ktoré z príspevkov rodičovského fondu zakúpili potrebný materiál. Časom sa pridali aj iné kamarátky. Nádherné venčeky, vyzdobené polystyré- nové gule, škriatkov vyrobených z jesenných šišiek či ryžových snehuliačikov sme následne chceli ponúknuť do predaja. Pred odchodom na vianočné prázdniny sme spolu s pani učiteľkami zorga- nizovali vianočnú besiedku spojenú s burzou, na ktorú sme pozvali našich bývalých učiteľov, pána starostu a zástupcov rôznych organizácií v našej obci. Pozvaným hosťom sme ponúkli okrem netradičného kultúrneho vystúpenia aj naše vlastnoručne vyrobené vianočné výrobky. V priebehu niekoľkých minút sa rozpredali všetky a vyzbieralo sa neuveriteľných 500 eur a v tej chvíli sme boli na seba možno aj hrdí.

Tesne pred Vianocami sme sa vybrali finančný výťažok odovzdať. Tréma a radosť sa miešali so strachom, či nás teta prijmem pretože nikdy predtým o pomoc verejnosť žiadnym spôsobom nežiadala. Bola neskutočne prekvapená a aj napriek tomu, že nám prízvukovala, že pre svoju dcéru urobí všetko na svete a stačí im to, čo majú, nakoniec náš „darček“ so slzami v očiach a so slovami vďaky prijala Verte však, že my sme mali doteraz najkrajšie Vianoce.

List napísal a skutok vykonal kolektív v šk. roku 2017/2018 žiaci 8. triedy, ZŠ a MŠ Stakčín, SNP 412, Stakčín