Lukáš mal nápad a odvážne podojil kozu, keď sa ostatní báli

Kategória:

Náš žiak Lukáš je taký malý – veľký chlap. Aj keď je medzi svojimi spolužiakmi najmenší, vyniká svojou vrtkosťou, duchaprítomnosťou a nemalou odvahou. Svojou šikovnosť a rozvahu preukázal aj jedného večera koncom novembra. Lukášov ocko odišiel na služobnú cestu. Predtým ale poprosil suseda, aby pomohol podojiť kozy – Evu a Sivku. Sused však nevedel, ako to má urobiť. Lukášova mamka aj jeho brat sa kôz boja, preto sa Lukáš ponúkol, že to skúsi sám. Chcel len, aby sused išiel spolu s ním do chlieva. Koza Eva má totiž rohy a Lukáša už nimi niekoľkokrát „terkla“ do brucha. Na vyšších ako ona si však nedovolí a tak mal byť sused zárukou, že sa Lukášovi pri dojení nič nestane. Lukáš šťastlivo nadojil z oboch kôz liter mlieka a od rodičov si vyslúžil pochvalu.

List napísala Mgr. Katarína Ciprusová – pedagóg, skutok vykonal Lukáš Kocúrek, v šk. roku 2017/2018 žiak 4. triedy, ZŠ s MŠ Margecany, Školská 20, Margecany