Samko ide príkladom celej škole

Kategória:

Som učiteľka na základnej škole. Tento školský rok učím 4. B triedu. Sme ZELENÁ ŠKOLA, venuje- me veľa času aktivitám, ktoré pomáhajú chrániť našu Zem. V triede máme 4 zberné nádoby a okrem toho zbierame batérie, vrchnáčiky z plastových minerálnych fliaš. Máme zvolenú tzv. EKO hliadku, ktorá sleduje a upozorňuje na zbytočné svietenie, na nezastavenú kvapkajúcu vodu, na šetrenie materiálom pri výrobe výrobkov z papiera, textilu… Ich úlohou je spolužiakov, ktorí nedodržujú naše dohodnuté EKO PRAVIDLÁ napomenúť a pri opakovaní ich nedodržania, nahlásiť ich mená mne. Jedným z tejto hliadky je žiak Samuel Staudt, môj štvrták, ktorý si svoje povinnosti plní s takým veľkým zanietením, že máme čo robiť, aby sme v hanbe nezostali…! Zabezpečuje, aby sme mali v triede dosť ekologicky rozložiteľných vreciek do BIO odpadovej nádoby. Asi raz do týždňa potom spolu s kolegom z Eko hliadky, nádoby vynesú do kontajnerov. Každú prestávku skontroluje smetné nádoby, poprezerá, to, čo tam nepatrí vyberie a hľadá majiteľa, neprestane, kým sa vinník neprizná a odpad správne umiestni Tento každodenný rituál nám v porovnaní so začiatkom roka / kedy sme každý deň riešili, kto, kedy a prečo nevhodil práve ten odpad práve tam, kam patrí… teraz už nemáme skoro vôbec! Samko nás vychoval tak, že nás už ani nenapadne urobiť niečo zle. Dokonca aj mňa čaká niekedy po prestávke na mojom stole vyrovnaný papierik, ktorý som pred tým pokrčený narýchlo vhodila do komunálneho odpadového koša. Už sa len obaja usmejeme, vidím v jeho očiach očakávanie víťaza, ja mu vždy poďakujem za jeho dôslednosť a ospravedlním sa. Robia to automaticky aj deti. Niekedy, keď sedím za stolom a mám v ruke niečo, čo viditeľne chcem hodiť do koša, zrazu je Samko pri mne zoberie mi to z ruky a sám od seba bez slov odchádza ku košu, nepočuje už ani moje „ďakujem“. Samko je pyšný sám na seba, my sme pyšní, že takého nekompromisného ochrancu nášho životného prostredia máme v našej triede medzi sebou, no a ja , jeho učiteľka, som pyšná najviac, pretože všetci vidíme naživo zmysel toho, čo robíme. Uvedomujeme si, že takí by sme mali byť naozaj všetci, deti v škole, dospelí doma a v práci. Deti si naučené zvyky berú aj domov, mnohí rodičia mi hovoria, že si kúpili separované odpadové nádoby aj domov, pretože zistili, že všetko spolu v jednom koši ???… nemysliteľné! Deti aj doma kontrolujú! Radi, my veľkí, robíme, to , čo nás učia naši malí, keď nám ukazujú, že sú v mnohom zodpovednejší a dôslednejší ako my. Samko je toho ukážkovým príkladom!

List napísala Mgr. Vlasta Jakubisová – pedagóg, skutok vykonal Samuel Staudt, v šk. roku 2017/2018 žiak 4. triedy, ZŠ a MŠ, Cádrova 23, Bratislava