Spolužiaci mali nápad a pripravili zbierku pre kamaráta Paťa

Kategória:

Som sociálnou pedagogičkou základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským Chcela by som prihlásiť a zároveň vysoko oceniť našich žiakov 7. B triedy i žiakov celej našej školy a podeliť sa s Vami o príbeh o neuveriteľnej sile, spolupatričnosti a vzájomnej pomoci našich rómskych detí. Prostredníctvom vedenia našej školy, mojou pomocou a predovšetkým skvelého nápadu našich detí, sme sa všetci rozhodli pomôcť nášmu spolužiakovi Paťovi, ktorý bohužiaľ trpí veľmi ťažkou chorobou. Keďže nám jeho ďalší život i osud nie je vôbec ľahostajný, pretože je to náš kamarát, sused a spolužiak, a máme ho veľmi všetci radi, rozhodli sme sa po dohode našej celej triedy – školy, že mu chceme pomôcť v tejto jeho ťažkej životnej situácii a to tým, že sme vyhlásili na našej základnej škole „Zbierku pre Paťa“. Zbierka prebiehala na oboch stupňoch základnej školy. Všetci žiaci, priniesli svoje skromné peniažky a samozrejme prispel aj pedagogický zbor. Zo sŕdc našich všetkých žiakov sa vyslovili priania, prečo chcú Paťkovi pomôcť, preto Vám niektoré sprostredkujem, osobne si myslím, že ich „malé želania“ majú obrovský „význam“. Veľmi si prajeme, aby vedel: „že v tom nie je sám a preto ho podporujeme, že aj zo školských lavíc na neho myslíme, že veľmi chceme, aby tu bol stále s nami, že dúfame, aby sa pomocou našich vyzbieraných peňazí uzdravil, že bude mať peniažky na tabletky, aby bol na nás hrdý“. Deti vyslovili so silnými emóciami a so slzami v očiach to jediné a pre nich to najpodstatnejšie „máme ho strašne radi a chceme ho mať naspäť medzi nami v triede, v škole…“ Chcela by som týmto prihlásením poukázať nato, že naši rómski žiaci dokážu skvele spolupracovať, vedia sa s úplnou ľahkosťou nadchnúť pre dobrú vec, dohodnúť a zrealizovať ju – jednoducho mali dobrý nápad.

List napísala Ing. Mgr. Slávka Mlynár – pedagóg, skutok vykonal kolektív, v šk. roku 2017/2018 žiaci 7. triedy, ZŠ Krásnohorské Podhradie, Pokroková 199, Krásnohorské Podhradie