Zber papiera na pomoc Tiffany

Kategória:

Sme žiakmi malej dedinskej školy. Všetci sa poznáme a sme dobrí kamaráti. Poznáme sa odma- lička a navzájom si pomáhame. Budúci školský rok by sa mala stať súčasťou nášho super kolektívu aj naša kamarátka Tiffany. Veríme, že sa tak naozaj stane. Prečo to nehovoríme s istotou? Tiffany nedávno zistili škaredú chorobu, ktorá jej spôsobila viaceré problémy. Pred chorobou sa Tiffany správala tak ako my – chodila, rozprávala, smiala sa, hrala sa s nami na ulici. Bola šikovná a stále sa usmievala. Ten úsmev jej zostal aj naďalej, ale ostatné činnosti postupne prestala vykonávať. Choroba spôsobila, že malá Tiffany prestala rozprávať, chodiť a hrať sa s nami. Nevedeli sme, čo sa deje. Postupne zabúdala všetko, čo sa doposiaľ naučila. Lekári zistili, že je vážne chorá a potrebuje liečbu, ktorá je však príliš drahá. A tak sme dostali v škole nápad. Zorganizovali sme zber papiera a získané peniaze sme venovali našej Tiffany na liečbu. Ale pekne poporiadku. Najprv sme na informatickej výchove spolu s pani učiteľkou vytvorili plagáty a malé letáčiky, ktoré informovali o zbere papiera Na pomoc pre Tiffany. Plagáty sme vylepili v obci na verejných miestach a letáčiky sme poroznášali do každej poštovej schránky v dedine. V krátkom čase sa naša telocvičňa začala zapĺňať kopami papiera, ktoré sem privážali dobrí ľudia, aby prispeli Tiffany na liečbu kmeňovými bunkami. Tešíme sa, že sa nám podarilo zberom papiera získať financie, ktoré jej pomôžu. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí nás v tom podporili.

List napísal a skutok vykonal kolektív v šk. roku 2017/2018 žiaci 1 – 4. triedy, ZŠ Lastomír 144, Lastomír