Dobrý nápad

Vianočná pošta pre seniorov

Kategória:

V novembri šk. r. roku 2017 /2018 Hanka, ktorá chodievala do Domova dôchodcov tvoriť a roz- právať sa so seniormi, oslovila svoju mamu, ktorá je učiteľka, s nápadom, ako urobiť seniorom krajšie Vianoce. Už niekoľko rokov tam prichádzali spolu s mamou a jej triedou zo školy a zdobili so seniormi medovníky (domov má veľkú nemocničnú […] Zobraziť detail »

Katkina iniciatíva položila základný kameň knižnice v detskom domove

Kategória:

Katarína má len 15 rokov, ale svojou iniciatívou, cieľavedomosťou, empatiou a zmyslom pre dobrovoľníctvo „schová do vrecka“ nejedného dospeláka. Zaujalo ma a priznám sa, že som to na Kataríne aj obdivovala, že dievča v jej veku zaujíma charita. Posledné dva mesiace v role deviatačky sa rozhodla, že jednu dobrovoľnícku aktivitu zorgani- zuje aj v našej […] Zobraziť detail »

Zber papiera na pomoc Tiffany

Kategória:

Sme žiakmi malej dedinskej školy. Všetci sa poznáme a sme dobrí kamaráti. Poznáme sa odma- lička a navzájom si pomáhame. Budúci školský rok by sa mala stať súčasťou nášho super kolektívu aj naša kamarátka Tiffany. Veríme, že sa tak naozaj stane. Prečo to nehovoríme s istotou? Tiffany nedávno zistili škaredú chorobu, ktorá jej spôsobila viaceré […] Zobraziť detail »

Spolužiaci mali nápad a pripravili zbierku pre kamaráta Paťa

Kategória:

Som sociálnou pedagogičkou základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským Chcela by som prihlásiť a zároveň vysoko oceniť našich žiakov 7. B triedy i žiakov celej našej školy a podeliť sa s Vami o príbeh o neuveriteľnej sile, spolupatričnosti a vzájomnej pomoci našich rómskych detí. Prostredníctvom vedenia našej školy, mojou pomocou a predovšetkým skvelého nápadu našich […] Zobraziť detail »